U bent niet ingelogd - geen menu!

Nieuwe uploads


b/d zinsniveau lezen

Preview
[Dyslexie / AVI E3]
Downloads (1)

Lezen van zinnen met b/d

Eind-n vier op een rij

Preview
[Dysorthografie / overige]
Downloads (0)

Maak zo snel mogelijk vier op een rij door aan een rad met nummers te draaien. Nummer elk vakje.

Visualisatie m/n

Preview
[Dyslexie / AVI Start]
Downloads (0)

Letterkennis verwarring m/n

Doelwoord schoen (H&P)

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / overige]
Downloads (0)

Doelwoord schoen voor sch- initiaal

Onthoudkaart verenkelen verdubbelen

Preview
[Dyslexie / AVI Start]
Downloads (0)

Onthoudkaart voor het verenkelen en verdubbelen.

Ganzenbord voor de jij-vorm

Preview
[Dysorthografie / werkwoorden]
Downloads (0)

Dit spelbord zag ik ergens voorbijkomen van Marie Vossaert, ik heb de zinnen aangepast.

Ganzenbord OTT 3de persoon-2de vorm

Preview
[Dysorthografie / lange en korte klinkers]
Downloads (0)

Dit spelbord zag ik ergens voorbijkomen van Marie Vossaert, ik heb de zinnen aangepast.

Memory met ei-woorden

Preview
[Dysorthografie / tweeklanken]
Downloads (0)

Een memory met de meest voorkomende ei-woorden.

Hoofdrekenen Eind 3de leerjaar gemengd met brug

Preview
[Dyscalculie / getallenkennis]
Downloads (0)

Herhaling hoofdrekenen eind 3de leerjaar

Lotto b/d

Preview
[Dyslexie / AVI Start]
Downloads (0)

Een lottospel om de visuele discriminatie tussen /b/ en /d/ in te oefenen.

Hulpkaart korte en lange klanken

Preview
[Dysorthografie / lange en korte klinkers]
Downloads (0)

Een hulpkaart met alle korte en lange klanken. Er werd een lettertype gehanteerd dat lijkt op het aangeleerde handschrift in de lagere school. Elke letter kreeg een bijhorende afbeelding.

samengestelde zinnen als ... dan ...

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / syntaxis]
Downloads (3)

Dominospel dat de samengestelde zinnen met als ... dan ... op een leuke manier inoefent. Gebaseerd op een oefening die Laure Goemare hier al deelde.

kwartet b en d verwisseling

Preview
[Dyslexie / Overige]
Downloads (1)

kwartet om het technisch lezen van b en d woorden in te oefenen

Eenlettergrepige woorden met drieledige clusters

Preview
[Dyslexie / AVI E3]
Downloads (2)

Eenlettergrepige woorden met drieledige clusters

tweeklanken spel

Preview
[Dyslexie / AVI M3]
Downloads (0)

vliegenmepperspel nodig: vliegenmepper + woordkaartjes (zie pdf) verschillende spelvormen mogelijk: zoek twee dezelfde, zoek op basis van auditieve feedback het juiste woordje...

s vanuit t (geïsoleerd)

Preview
[Articulatiestoornissen / Apico-alveolairen]
Downloads (0)

Breng de eenhoorn naar de regenboog door elk vakje goed te produceren. Je kan werken met een pion om aan te geven waar je bent.

Werkblaadje verenkelen

Preview
[Dysorthografie / verenkelen/verdubbelen]
Downloads (0)

Werkblaadje verenkelen Onderaan is er ruimte gelaten voor een dictee.

Beloningskaart Zelda

Preview
[Algemeen / ]
Downloads (0)

Beloningskaart

Articulatiesnelheid verhogen bilabialen

Preview
[Dysartrie / ]
Downloads (4)

Articulatiesnelheid verhogen + pittigheid /p/ en /b/ initiaal

Spelbord boerderij

Preview
[Sjablonen spelletjes / ]
Downloads (2)

Leuk bordspel thema boerderij

Technisch lezen: medeklinkerverbindingen

Preview
[Dyslexie / AVI M3]
Downloads (1)

Dobbelspel

rekenen met/zonder brug tot 20

Preview
[Dyscalculie / bewerkingen hoofdrekenen]
Downloads (0)

leuk spel om rekenen te oefenen

spelling eu en ui

Preview
[Dyslexie / AVI Start]
Downloads (2)

Een spellingspot met allemaal woorden in met eu en ui.

Kennismakingspel rekenen

Preview
[Dyscalculie / bewerkingen hoofdrekenen]
Downloads (0)

Kennismaking adhv rekensommen ZB tot 100 alle types

Onthoudkaartje voor pv en onderwerp

Preview
[Algemeen / ]
Downloads (0)

Dit onthoudkaartje helpt je bij het vinden van het onderwerp en de pv.

Bingo met woorden op -isch (zinsniveau)

Preview
[Dyslexie / Overige]
Downloads (2)

Dit is een bingospel met zinnen waarin je een woord op -isch moet invullen.

werkwoorde T.T. vervoegen opbouw

Preview
[Dysfasie / ]
Downloads (1)

bundel om werkwoorden te vervoegen in de tegenwoordige tijd. Het vervolg komt nog.

Woorden met -ng finaal

Preview
[Algemeen / ]
Downloads (0)

Woorden met -ng finaal

verlengingsregel dobbelspel